sinonimo di dolore (artralgia, causalgia, mialgia, etc.)

« Back to Glossary Index